Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Legjislatura VI (03.08.2017 - 03.08.2021)