Verica Ćeranić

Partia

SL

Grupi parlamentar

SL

Arsimimi

  • Ekonomiste e diplomuar - Fakulteti ekonomik

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ekonomiste e diplomuar

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

Adresa

  • Louis Braille pn. - Mitrovicë e Kosovës

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetja Juaj