Bekë Berisha

Partia

AAK

Grupi parlamentar

AAK

  • I lindur më 14.08.1978 në Staradran
  • I martuar

Arsimimi

  • I lartë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Anëtar i komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

Rrjetet sociale

Na përcjellni

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetja Juaj

Deklarimi i Pasurisë