Doruntinë Maloku-Kastrati

Partia

LDK

Grupi parlamentar

LDK

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetja Juaj