Duda Balje

Partia

KV

Grupi parlamentar

6+

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetja Juaj