Fikrim Damka

Fikrim Damka u lind më datë 16 tetor 1972 në Prizren. Ai përfundoi shkollën fillore në shkollën ‘’Motrat Qiriazi’’ dhe arsimin e mesëm në Shkollën e Mesme të  Lartë’’ Gjon Bouzuku ‘’. Në vitin 1992 filloi studimet në Universitetin e Stambollit në Departamentin e Ekonomisë dhe diplomoi në vitin 1996.

Pas luftës në vitin 1999 ai filloi të jap mësim në Shkollën e Mesme Ekonomike dhe Juridike në Prizren. Në vitin 2002 u zgjodh si Kryetar i Shoqatës Kosovare të Mësimdhënëve Turk . Gjatë presidencës së tij , i kushtoj rëndësi në identifikimin e problemeve për arsimimin turk në Kosovë. Duke i shqyrtuar shkaqet e këtyre problemeve ai organizoi shumë takime vjetore , konferenca, seminare duke kërkuar zgjidhjen e këtyre problemeve në mënyrë që të sjell sukses për arsimimin turk në Kosovë. Si rezultat i këtyre angazhimeve ai arriti që të zgjidh shumë probleme.

 

Në vitin 2005, bazuar në propozimin e Partisë Demokratike Turke në Kosovë (KDTP) u zgjodh si anëtar i Komitetit Qendror të Regjistrimit të Kosovës , ku shërbeu deri në vitin 2011.

Në vitin 2007 u zgjodh si anëtar i bordit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP) dega në Prizren. Që nga viti 2009 ai ka qenë anëtar i Bordit Qendror Ekzekutiv dhe Sekretar i Përgjithshëm i partisë.

Në vitin 2008 ai u emërua si këshilltar i Ministrit të Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në vitin 2009 si zëvendës-ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Në vitin 2010 në zgjedhjet parlamentare , ai u zgjodh për herët të parë anëtar i Parlamentit. Ai u rizgjodh si deputet në zgjedhjet e vitit 2014.

Gjatë mandatit të tij të parë si anëtar i Parlamentit ishte Kryetar i Komisionit për Shëndetësi , Punë dhe Mirëqenie Sociale. Në mandatin e tij të dytë ai ishte Kryetar i Komisionit për Bujqësi , Pylltari dhe Zhvillim Rural për 1 vit e 5 muaj. Aktualisht është Nënkryetar i Kuvendit, zëvendës kryetar i dytë i Komisionit pët Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, anëtar i Komisionit për Buxhet dhe Financa si dhe anëtar i Grupit të Miqësisë në mes të Kosovës dhe Parlamentit tëTurqisë.

Ai ka ndërmarrë mjaftë projekte dhe akitvitete humanitare për njerëzit në nevojë.

Gjuha e tij amtare është tuqishtja. Flet gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetja Juaj

Deklarimi i Pasurisë