Müfera Srbica-Şinik

Partia

KDTP

Grupi parlamentar

6+

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetja Juaj